Om

Lars Verket – langs Aust-Agderkysten i 2008.

Nettstedet padleperler.no ble etablert høsten og vinteren 2019/2020, og springer ut av bøkene Lars Verket skrev om padling i perioden 2006-2014. Noen av disse er fortsatt tilgjengelig via padleguiden.no:

  • Padlegleder i sør (2006) – utsolgt
  • Padleguide for Vest-Agder (2007) – utsolgt
  • Padleguide for Aust-Agder (2008)
  • Padleguide for Telemark (2009)
  • Padleguide for Dalane (2010)
  • Padlepilegrim – fra Tønsberg til Nidaros (2014)
  • 10 padleturer i Kristiansand (2020)

Lars Verket (f. 1969) satte seg i kajakken for første gang på slutten av 90-tallet. Da var han sykmeldt i en lengre periode, og padlet seg tilbake til livet. Ett tak av gangen. Fra 2006 gjorde han kajakken til sitt levebrød på heltid, og drev på med det til 2017. Da begynte han i helsevesenet i 50% som Livsstyrketrener, men har fortsatt med padling og friluftsliv resten av tiden. Blant annet holder han foredrag gjennom padlosofen.no og er fotograf: larsverket.photography.

Fra 2020 er planen å kvalitetssikre leirplassene (padleperlene) i bøkene fra Agder. På 10-12 år skjer det jo litt, og det er nok forsvunnet noen perler. Samtidig er nye kommet til. Arbeidet faller sammen med at de to fylkene Aust- og Vest-Agder blir til Agder fra 1.1.2020. Kystlinjen langs dette fylket er helt fantastisk! Ergo vil hovedinnsatsen det første året bli rettet inn mot Agder, men det vil også være mulig å finne linker til resten av landet.

Siden arbeidet med bøkene ovenfor har mange aktører jobbet med padling langs kysten. I de fem første bøkene var det leirplasser som var fokuset. Nå har dette dreid over på ruter. Nettstedets navn tilsier jo at leirplasser fortsatt blir viktig, men at de settes inn i en større sammenheng med padleruter og temaer. På denne måten blir kysten enda lettere tilgjengelig!

Ergo er visjonen Lars Verket skrev ned da han startet som heltids havpadler i 2005 fortsatt gyldig: «Få folk ut – gjerne i kajakk!« 🙂

NB: Arbeidet med nettstedet gjøres stort sett på dugnad. Hvis du har mulighet til å støtte prosjektet økonomisk blir det satt stor pris på! Vipps er 91131103, og kontonummeret til enkeltmannsforetaket som driver padleperler.no er: 2913.10.29282

Kajakkmoro sommeren 2019 langs Bamblekysten. Stråholmen kan skimtes bak i bildet.