Teltregler i Kristiansand

2
487

Innen i morgen må høringssvar til nye atferdsregler i Kristiansand kommune være levert. Sammen med padlekart.no har vi levert forslag til endringer. De kan du lese mer om her.

Dybingen rett syd av Kvadraturen er ett av områdene det er lov å telte på i Kristiansand kommune.

I de gjeldende atferdsreglene til Kristiansand kommune er det en del friområder med telting forbudt. Nå er også Søgne og Songdalen kommet med i storkommunen, og da blir det revisjon. Derfor er vi glade for at vi i dag har klart å sende over følgende høringsutkast – selv om fristen var midt i romjula:

Til: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Fra: Padleperler.no v/Lars Verket og Padlekart.no v/Atle Johannessen

27.12.2020

Høring: 

Atferdsregler etter friluftsloven – telting/overnatting

Vi vil først takke for muligheten til å komme med innspill til atferdsreglene i nye Kristiansand kommune. Vår bakgrunn er overnatting i telt langs kystlinjen av Kristiansand kommune (og videre østover og vestover). Hvordan dette med telting løses langs kystlinjen er varierende, og vi synes det er på sin plass å heve blikket litt utover kommunegrensen.

Dette er blitt aktualisert ytterligere etter at Covid-19 gjorde sin entré, og nærfriluftslivet virkelig har fått en oppblomstring. Utallige netter er blitt gjennomført i telt, og også hengekøye og såkalte tretelt har spredt om seg. Vi mener at lovverket her i kommunen ikke holder tritt med endringene i friluftslivet, og vil peke på følgende momenter:

i) Nærfriluftlivet

Friluftsliv i nærområdene handler om mer enn å gå på tur. Muligheten til å oppleve naturen gjennom døgnet er også en del av friluftslivet. Da er det enklere å oppleve seg som en del av naturen, og at naturen ikke bare er en kulisse. På denne måten kan enda flere bli glad i naturen. Et utstrakt teltforbud hever terskelen for slike opplevelser, og vi vil nedenfor skissere noen løsninger for å senke terskelen.

ii) Et enkelt friluftsliv

Allemannsretten er en unik lov med rettigheter og plikter som har sterk støtte i befolkningen. Utstrakte unntak fra denne er med på å underminere loven. Vi ser helt klart behovet for det ikke kan være «fritt frem» for telting på alle friområder, men mener Kristiansand kommune strekker dette behovet vel langt.

iii) Tolkningen av paragraf 15 i Friluftsloven

I høringsdokumentet står det at kommunen kan «regulere (innskrenke) den frie ferdselen». Denne parentesen tilhører Kristiansand kommune, og ikke lovteksten. Langs kysten av Agder finnes det til og med eksempler på motsatte. På Jerkholmen syd av Arendal er Friluftslovens teltregel med to netter utvidet til 5 netter.

iv) Telting som lov/ikke lov

I atferdsreglene til Kristiansand kommune virker det som om det bare er lov/ikke lov som er mulighetene. Heldigvis har flere kommuner i Agder vært mer innovative enn dette, og vi håper det kan bli igangsatt forsøksprosjekter som kan utvide teltmulighetene. På denne måten kan terskelen heves for barnefamilier og folk som er nye til friluftslivet.

v) Båndlegging av store områder med teltforbud

I Kristiansand er det totalt teltforbud i Helleviga, Baneheia, Jegersberg og på Odderøya. Dette er store områder, og samsvarer dårlig med folks generelle rettsfølelse. Det samsvarer også dårlig med paragraf 15 («der utfarten er stor»).

I høringsutkastet er det henvist til nylig vedtatt politivedtekt:

«I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping, bobilcamping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet».

I tillegg henvises det til SSB´s tettstedsdefinisjon, og den ser etter et google-søk slik ut:

«En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. (2016)»

Ut i fra disse to argumenteres det for at «det utfra politivedtekten (er) forbudt med telting/camping på en rekke friområder. Forslaget til restriksjoner i atferdsreglene supplerer restriksjonene i politivedtektene.»

Vi er varme tilhengere av Friluftsloven/allemannsretten, og mener at den i stor grad kan erstatte disse to «innviklingene». I Friluftsloven er det ikke bare rettigheter, men også plikter. På folkelig språk kan det beskrives som «å vise hensyn» og «sporløs ferdsel». I tillegg har vi avstandsregelen på 150m til nærmeste bebodde hus/hytte.

En mulighet i de store områdene som er båndlagt kunne være å skilte noen plasser der telting var lov. Det vil vi ikke anbefale. Atferdsreglene for skjærgårdsparken i Telemark var i en periode utformet slik at «telting tillat på anvist plass». Etterhvert som selvstående telt gjorde det mulig å telte på svaberg, og hengekøyer/tretelt ble mer vanlig – så gjorde dette veldig mye friluftsliv til lovbrudd.

Da har vi mye større tro på løsningene som er valgt i Risør og Arendal for å begrense telting i de delene av sesongen da det er høyest belastning.

Risør

På de mest populære områdene i skjærgården i Risør har det lenge vært teltforbud. Etter 10-15 år med diskusjon frem og tilbake ble det nedsatt et forsøksprosjekt på en rekke områder der telting ble innskrenket på følgende måte:

«Telting er tillatt på samme plass i inntil to døgn mellom klokka 19 og klokka 10 i perioden 15. juni til 15. august i Perleporten, Lille Danmark, Karolina og på Randvik.« Kilde. Risør kommune

Etter en to års prøveperiode ble dette vedtatt som gjeldende atferdsregler.

Arendal

I Arendal har de valgt en sonering. For Friluftsområdet Merdø/Gravene er det et generelt teltforbud, men i tillegg følgende bestemmelse: 

«Telting er tillatt inntil to døgn på utpekt område eller etter anvisning.»

Utfordringen med tilrettelegging for friluftsliv er jo at det som i loven kalles utmark forsvinner. Når det er opparbeidet fx en gresslette, så er jo ikke dette lenger utmark. Da friområdene er laget for nettopp friluftsliv, så vil vi argumentere for at allemannsretten skal gjelde i størst mulig utstrekning. Vi ønsker at folk skal bruke tid ute, ikke med å lete etter lokale forskrifter, sette seg inn i politivedtekter og avanserte anvisninger. (For å få et innblikk i det siste: I fotnote 1 og 3 er det angitt hvor teltforbudet i henholdsvis Baneheia og Jegersberg strekker seg. Vi har prøvd å tegne inn dette på kart, men det er ingen enkel øvelse….)

Vi mener allemannsretten vil kunne ivareta behovet for å unngå forsøpling og telt som står over flere enn to døgn (eventuelt bare en natt). Utfordringen er håndhevelse, og ikke regelverket. Ved å bruke et enklere regelverk vil det også bli en større grad av sosial kontroll.

Forslag til nye teltregler

Ut i fra det ovenstående vil vi foreslå følgende:

Friluftslovens bestemmelser om telting gjelder i følgende områder:

 • Odderøya
 • Baneheia
 • Jegersberg
 • Friluftsparken Helleviga

(Ved behov kan det settes opp skilt med «Telting forbud» på små OG avgrensede områder.)

Så vil vi invitere til å se nærmere på løsningene fra Arendal og Risør i følgende områder, og iverksette forsøksprosjekter:

 • Vestre Paradisbukt
 • Kvarenes
 • Storenes (Vågsbygd)
 • Paradis (Fagerholt)
 • Buane (Før Kvåsefjorden)

I de andre områdene i forskriften anbefaler vi at teltforbudet fortsetter.

Oppdatert: 27.12.2020

2 KOMMENTARER

 1. I går tok Fædrelandsvennen tak i saken, og intervjuet Lars på Odderøya. Så får vi se om det blir noen oppfølging i avisen av dette. Bakgrunnen for saken var et debattstudio i FVN i etterkant av at høringsfristen gikk ut:
  https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/EpJyko/friluftsliv-sliter-paa-naturen-foreslaar-begrensinger

  I forbindelse med dette møtet fant jeg også igjen en sak hos Aftenposten som er fin å ha med seg i denne diskusjonen om atferdsregler – skrevet av Lasse Heimdal som dengang var generalsekretær i Norsk Friluftsliv:
  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vQ4wy4/hvor-er-det-blitt-av-soeppelet-i-naturen-lasse-heimdal

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her