Teltregler i Kristiansand

7
10017

Innen i morgen må høringssvar til nye atferdsregler i Kristiansand kommune være levert. Sammen med padlekart.no har vi levert forslag til endringer. De kan du lese mer om her.

Dybingen rett syd av Kvadraturen er ett av områdene det er lov å telte på i Kristiansand kommune.

I de gjeldende atferdsreglene til Kristiansand kommune er det en del friområder med telting forbudt. Nå er også Søgne og Songdalen kommet med i storkommunen, og da blir det revisjon. Derfor er vi glade for at vi i dag har klart å sende over følgende høringsutkast – selv om fristen var midt i romjula:

Til: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Fra: Padleperler.no v/Lars Verket og Padlekart.no v/Atle Johannessen

27.12.2020

Høring: 

Atferdsregler etter friluftsloven – telting/overnatting

Vi vil først takke for muligheten til å komme med innspill til atferdsreglene i nye Kristiansand kommune. Vår bakgrunn er overnatting i telt langs kystlinjen av Kristiansand kommune (og videre østover og vestover). Hvordan dette med telting løses langs kystlinjen er varierende, og vi synes det er på sin plass å heve blikket litt utover kommunegrensen.

Dette er blitt aktualisert ytterligere etter at Covid-19 gjorde sin entré, og nærfriluftslivet virkelig har fått en oppblomstring. Utallige netter er blitt gjennomført i telt, og også hengekøye og såkalte tretelt har spredt om seg. Vi mener at lovverket her i kommunen ikke holder tritt med endringene i friluftslivet, og vil peke på følgende momenter:

i) Nærfriluftlivet

Friluftsliv i nærområdene handler om mer enn å gå på tur. Muligheten til å oppleve naturen gjennom døgnet er også en del av friluftslivet. Da er det enklere å oppleve seg som en del av naturen, og at naturen ikke bare er en kulisse. På denne måten kan enda flere bli glad i naturen. Et utstrakt teltforbud hever terskelen for slike opplevelser, og vi vil nedenfor skissere noen løsninger for å senke terskelen.

ii) Et enkelt friluftsliv

Allemannsretten er en unik lov med rettigheter og plikter som har sterk støtte i befolkningen. Utstrakte unntak fra denne er med på å underminere loven. Vi ser helt klart behovet for det ikke kan være «fritt frem» for telting på alle friområder, men mener Kristiansand kommune strekker dette behovet vel langt.

iii) Tolkningen av paragraf 15 i Friluftsloven

I høringsdokumentet står det at kommunen kan «regulere (innskrenke) den frie ferdselen». Denne parentesen tilhører Kristiansand kommune, og ikke lovteksten. Langs kysten av Agder finnes det til og med eksempler på motsatte. På Jerkholmen syd av Arendal er Friluftslovens teltregel med to netter utvidet til 5 netter.

iv) Telting som lov/ikke lov

I atferdsreglene til Kristiansand kommune virker det som om det bare er lov/ikke lov som er mulighetene. Heldigvis har flere kommuner i Agder vært mer innovative enn dette, og vi håper det kan bli igangsatt forsøksprosjekter som kan utvide teltmulighetene. På denne måten kan terskelen heves for barnefamilier og folk som er nye til friluftslivet.

v) Båndlegging av store områder med teltforbud

I Kristiansand er det totalt teltforbud i Helleviga, Baneheia, Jegersberg og på Odderøya. Dette er store områder, og samsvarer dårlig med folks generelle rettsfølelse. Det samsvarer også dårlig med paragraf 15 («der utfarten er stor»).

I høringsutkastet er det henvist til nylig vedtatt politivedtekt:

«I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping, bobilcamping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet».

I tillegg henvises det til SSB´s tettstedsdefinisjon, og den ser etter et google-søk slik ut:

«En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. (2016)»

Ut i fra disse to argumenteres det for at «det utfra politivedtekten (er) forbudt med telting/camping på en rekke friområder. Forslaget til restriksjoner i atferdsreglene supplerer restriksjonene i politivedtektene.»

Vi er varme tilhengere av Friluftsloven/allemannsretten, og mener at den i stor grad kan erstatte disse to «innviklingene». I Friluftsloven er det ikke bare rettigheter, men også plikter. På folkelig språk kan det beskrives som «å vise hensyn» og «sporløs ferdsel». I tillegg har vi avstandsregelen på 150m til nærmeste bebodde hus/hytte.

En mulighet i de store områdene som er båndlagt kunne være å skilte noen plasser der telting var lov. Det vil vi ikke anbefale. Atferdsreglene for skjærgårdsparken i Telemark var i en periode utformet slik at «telting tillat på anvist plass». Etterhvert som selvstående telt gjorde det mulig å telte på svaberg, og hengekøyer/tretelt ble mer vanlig – så gjorde dette veldig mye friluftsliv til lovbrudd.

Da har vi mye større tro på løsningene som er valgt i Risør og Arendal for å begrense telting i de delene av sesongen da det er høyest belastning.

Risør

På de mest populære områdene i skjærgården i Risør har det lenge vært teltforbud. Etter 10-15 år med diskusjon frem og tilbake ble det nedsatt et forsøksprosjekt på en rekke områder der telting ble innskrenket på følgende måte:

«Telting er tillatt på samme plass i inntil to døgn mellom klokka 19 og klokka 10 i perioden 15. juni til 15. august i Perleporten, Lille Danmark, Karolina og på Randvik.« Kilde. Risør kommune

Etter en to års prøveperiode ble dette vedtatt som gjeldende atferdsregler.

Arendal

I Arendal har de valgt en sonering. For Friluftsområdet Merdø/Gravene er det et generelt teltforbud, men i tillegg følgende bestemmelse: 

«Telting er tillatt inntil to døgn på utpekt område eller etter anvisning.»

Utfordringen med tilrettelegging for friluftsliv er jo at det som i loven kalles utmark forsvinner. Når det er opparbeidet fx en gresslette, så er jo ikke dette lenger utmark. Da friområdene er laget for nettopp friluftsliv, så vil vi argumentere for at allemannsretten skal gjelde i størst mulig utstrekning. Vi ønsker at folk skal bruke tid ute, ikke med å lete etter lokale forskrifter, sette seg inn i politivedtekter og avanserte anvisninger. (For å få et innblikk i det siste: I fotnote 1 og 3 er det angitt hvor teltforbudet i henholdsvis Baneheia og Jegersberg strekker seg. Vi har prøvd å tegne inn dette på kart, men det er ingen enkel øvelse….)

Vi mener allemannsretten vil kunne ivareta behovet for å unngå forsøpling og telt som står over flere enn to døgn (eventuelt bare en natt). Utfordringen er håndhevelse, og ikke regelverket. Ved å bruke et enklere regelverk vil det også bli en større grad av sosial kontroll.

Forslag til nye teltregler

Ut i fra det ovenstående vil vi foreslå følgende:

Friluftslovens bestemmelser om telting gjelder i følgende områder:

 • Odderøya
 • Baneheia
 • Jegersberg
 • Friluftsparken Helleviga

(Ved behov kan det settes opp skilt med «Telting forbud» på små OG avgrensede områder.)

Så vil vi invitere til å se nærmere på løsningene fra Arendal og Risør i følgende områder, og iverksette forsøksprosjekter:

 • Vestre Paradisbukt
 • Kvarenes
 • Storenes (Vågsbygd)
 • Paradis (Fagerholt)
 • Buane (Før Kvåsefjorden)

I de andre områdene i forskriften anbefaler vi at teltforbudet fortsetter.

Oppdatert: 27.12.2020

Forrige artikkelSoloppgangsafari
Neste artikkelToaletter i Kristiansand

7 KOMMENTARER

 1. I går tok Fædrelandsvennen tak i saken, og intervjuet Lars på Odderøya. Så får vi se om det blir noen oppfølging i avisen av dette. Bakgrunnen for saken var et debattstudio i FVN i etterkant av at høringsfristen gikk ut:
  https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/EpJyko/friluftsliv-sliter-paa-naturen-foreslaar-begrensinger

  I forbindelse med dette møtet fant jeg også igjen en sak hos Aftenposten som er fin å ha med seg i denne diskusjonen om atferdsregler – skrevet av Lasse Heimdal som dengang var generalsekretær i Norsk Friluftsliv:
  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vQ4wy4/hvor-er-det-blitt-av-soeppelet-i-naturen-lasse-heimdal

 2. Denne uken kom sakspapirene fra kommunen. De skal opp på møtet i By og stedsutviklingsutvalget den 22.4 og har fått saksnummer 89/21 – Revisjon av atferdsregler i Kristiansand, jf Friluftslovens §15. I saken er det to dokumenter:
  – Revisjon av atferdsregler i Kristiansand, jf Friluftslovens §15: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krsand/File/Details/1304006.PDF?fileName=Revisjon%20av%20atferdsregler%20i%20Kristiansand%2C%20jf%20Friluftslovens%20§15&fileSize=1817216
  – Forskrift om atferdsregler etter friluftslovens §15 for Kristiansand kommune: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krsand/File/Details/1355804.PDF?fileName=Forskrift%20om%20atferdsregler%20etter%20friluftslovens%20§15%20for%20Kristiansand%20kommune-1&fileSize=95761

 3. Det er veldig fint å legge merke til følgende:
  – Opphold i naturen gjennom natten blir nå mulig, selv om det kun er i hengekøye.
  – Forskriftens virkeområde innsnevres i Baneheia og Jegersberg.
  Samtidig er det et forbedringspotensiale ved:
  – Å sonere på tid på døgnet og årstid – og i tillegg til hengekøye åpne opp for telt/overnatting under åpen himmel.
  – Utfordre den kraftige innsnevringen av oppholdsretten i Friluftsparken i Helleviga (selv om det nå åpnes for hengekøye helt i vest på et lite område).

 4. Følgende leserinnlegg ble sendt til FVN i går kveld:

  HENGEKØYESOMMEREN

  Av Lars Verket, Padleperler.no

  Atferdsreglene i Kristiansand kommune har vært ute til høring etter kommunesammenslåingen, og til sommeren er det duket for en del endringer. I mange av områdene det nå har vært telting forbudt, vil det nå bli åpnet for hengekøye. Kommunen skriver i sitt saksfremlegg at «Overnatting i hengekøye virker mindre privatiserende og gir mindre slitasje i områder enn telting…»

  I praksis åpnes det dermed for et spesifikt opphold i nærområdene om natten (i hengekøye), mens det fortsatt er forbudt å ligge under åpen himmel og i telt. Det argumenteres også for at dette medfører slitasje på naturen, men hengekøye medfører også slitasje på bl.a. trær. I motsetning til asfaltering, nedbygging, rørlegging osv, så vil naturen fort hente seg inn igjen etter en teltnatt.

  Jeg har forståelse for at kommunen mener at telt kan virke mer privatiserende da det trenger flatt underlag osv. Flere av høringsinnspillene mener en må skille mellom regler for sommerferie og resten av året. I Risør kommune har flere populære friområder teltforbud mellom klokken 09-20. Dette gjelder stort sett i skolens sommerferie, mens det i resten av året er Friluftsloven som gjelder.

  Det blir spennende å se hva politikerne gjør 22. april når denne saken kommer opp. Jeg håper at de kan legge til: «Hengekøye tillat – telting er lov mellom klokken 20-09 i skolens sommerferie, utover dette gjelder Friluftsloven.»

  I høringssvaret jeg var en del av, tok vi også opp at forskriften omfatter store områder. Her har kommunen nå redusert størrelsen på Baneheia og Jegersberg. Det betyr at Friluftsloven vil gjelde nærmere bebyggelsen. Vi håper at forskriften vil få et kart med seg, og at ikke området bare beskrives i en fotnote.

  Helt til slutt vil jeg oppfordre Bystyret til å utfordre Midt-Agder Friluftsråd angående Romsviga og Helleviga. Slik atferdsreglene nå fremstår har de den aller sterkeste innskrenkningen på opphold (overnatting). På websidene til friluftsrådet står det at friluftsparken er et «tilrettelagt friluftsområde på ca. 1000 mål som tilbyr mangfoldige opplevelser.» Dette mangfoldet bør også inneholde opphold – mer enn bare hengekøye helt vest i parken.

  Jeg er veldig glad for at det nå er foreslått at opphold i naturen gjennom døgnet nå skal bli lov, og så håper jeg politkerne kan se litt nærmere på dette med sonering tid/årstid.

  Lykke til – og god hengekøyesommer!

 5. Vedtak i bystyremøte 28.4.21 – sak 94/21:

  Revisjon av atferdsregler i Kristiansand, jf Friluftslovens §15
  (ark.nr. 2020107621)
  By- og stedsutviklingsutvalgets innst. 22.04.21
  Bystyrets vedtak:
  1. Bystyre vedtar forskrift om atferdsregler etter friluftslovens §15 for Kristiansand kommune
  2. Alle områder som administrasjonen har foreslått «Telting/bobil ikke tillatt, hengekøye tillatt», endres til: «Bobil ikke tillatt. Telting ikke tillatt i grunnskolens sommerferie kl 09-20. Hengekøye tillatt.» Endringsforslaget gjelder ikke Hamresanden, der beholdes administrasjonens forslag
  («hengekøye tillatt på vestre del av området»)
  3. Virkningsdato for forskriften settes til 01.05.2021.
  (Enst.)
  4. Bystyret er positive til utvidet mulighet for camping, men ønsker ordningen evaluert etter 2 år.
  (Enst.)
  5. Ridning tillatt på Hamresanden utenom grunnskolens sommerferie.
  (37/34)
  Hele protokollen ligger her: https://opengov.360online.com/Meetings/krsand/File/Details/1400909.PDF?fileName=Protokoll%20Bystyret%2028.04.21&fileSize=345152

  Dette var en gledelig overraskelse!

 6. Her er en artikkel i FVN med oversikt over hvilke områder som forskriften gjelder for:
  https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/wezq95/aapner-opp-utmarka-for-telt-og-hengekoeye

  Her er faktadelen i artikkelen:

  Steder der hengekøye og telt blir tillatt, men med begrensninger for telt om sommeren.
  Baneheia
  Odderøya
  Storenes
  Sømstranda
  Fuglevik
  Toppdalstø
  Jegersberg
  Vestre Paradisbukta
  Paradis Fagerholt
  Kvarenes
  Buaene

  Steder der hengekøye blir tillatt og telt forbudt
  Hamresanden (vestre del)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her